Zajęcia przedświąteczne

W okresie przedświątecznym wychowankowie byli zaangażowani w wiele działań związanych z wolontariatem i działaniami na rzecz społeczeństwa lokalnego.

13-28.03 – wypiekanie, dekorowanie i pakowanie mazurków świątecznych

22.03 i 29.03 – przygotowywanie stroików świątecznych

01.04 – udział w charytatywnym kiermaszu wielkanocnym Głogowskiego Stowarzyszenia Otwarte Drzwi

6 -7.04 – pieczenie ciast świątecznych dla wychowanków

Akcje charytatywne i działania wolontaryjne przeprowadzane w szkole i poza nią odgrywają dużą rolę – uczą wychowanków wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości, tolerancji, rozwijają empatię, kształtują pozytywną postawę wobec cierpiących i potrzebujących, wzmacniają postawę odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka.