UDZIAŁ W KAMPANII EFSA – „WYBIERAJ BEZPIECZNĄ ŻYWNOŚĆ”

W październiku i listopadzie uczniowie naszej szkoły na zaproszenie pracownika ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Głogowie wzięli udział w kampanii EFSA.

Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat roli nauki w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności oraz zachęcenie konsumentów do dokonywania świadomych wyborów żywieniowych. 

Zagadnienia tegorocznej edycji to:

  1. Suplementy diety
  2. Higiena żywności (w tym tematyka chorób przenoszonych drogą pokarmową)
  3. Znakowanie żywności ( z uwzględnieniem alergenów)

 W szkole przeprowadzony został cykl zajęć obejmujący podstawowe zagadnienia akcji:

– w każdej klasie odbyły się lekcje dotyczące suplementów diety i ich wpływu na organizm człowieka oraz higieny żywności ( z wykorzystaniem prezentacji i filmów)

– zajęcia z panią pielęgniarką na temat chorób przenoszonych drogą pokarmową

– warsztaty dotyczące znakowania żywności, konserwantów i alergenów

Podsumowaniem działań był quiz przeprowadzony na platformie Quizziz.