SZKOLNY DZIEŃ BEZ PRZEMOCY I AGRESJI

W nawiązaniu do obchodzonych Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci oraz Międzynarodowego Dnia Tolerancji w naszej szkole dnia 15 października 2021roku został zorganizowany V Szkolny Dzień bez Przemocy i Agresji. Zajęcia lekcyjne były urozmaicone  o tematykę rozwijania zainteresowań oraz tematykę z zakresu zastępowania agresji. W ramach Szkolnego Dnia bez Przemocy i Agresji przy zaangażowaniu nauczycieli i zespołu ped.-psychol. podjętych zostało z udziałem uczniów klas szkoły podstawowej  i branżowej szkoły I stopnia szereg ciekawych działań:

  1. Pogadanki i dyskusje nt przemocy i agresji i sposobów ich zastępowania
  2. Zajęcia z udziałem pedagoga ZP, psychologa SdN i pedagoga terapeuty nt  „Zjawiska agresji i przemocy. Sposoby radzenia sobie”   
  3. Konkursy, spotkania z zawodnikami klubu sportowego Legion Głogów
  4. Gry dydaktyczne, zabawy, zajęcia kulinarne, plastyczne i sportowe (mecz w piłkach soccer bubble) jako przykład rozwijania zainteresowań  i sposobu zastępowania agresji    

         Wychowankowie z zaangażowaniem uczestniczyli w proponowanych zajęciach, wypowiadali się  nt agresji i przemocy oraz sposobów jej eliminowania, uczestniczyli w zajęciach i ćwiczeniach zastępowania złości. Wychowankowie rozróżniają rodzaje agresji i podają przykłady zachowań agresywnych. Proponują działania ograniczające występowanie agresji. Na koniec dnia przy poczęstunku przygotowanym podczas zajęć kulinarnych  wśród uczniów została przeprowadzona ankieta ewaluacyjna.

         Szkolnym Dniem bez Przemocy i Agresji chcemy zaakcentować, że nie ma przyzwolenia                   w naszej placówce na tego typu zachowania oraz pokazać jak należy opanować negatywne emocje, aby nie doszło do agresji. Agresja nie rozwiązuje problemów, przeciwnie – rodzi i potęguje agresję. Zainteresowania i hobby są jednym z wielu sposobów pożytecznego zagospodarowania czasu wolnego, zastępowania złości  i przetrwania czasami trudnych i długich dni w  ZPiSdN.  

ER, MK ☺