SPRZĄTANIE ŚWIATA

SPRZĄTANIE ŚWIATA

17 września uczniowie klasy VII zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki uczestniczyli w akcji „Sprzątanie świata 2021”. Rozpoczęto ją pogadanką i krótkim filmem na temat celów przedsięwzięcia. Chłopcy sprzątali teren wokół szkoły, internatu i boisk sportowych. 

W szkole zostały zebrane elektrośmieci, baterie i makulatura. Na lekcjach biologii i zajęciach z wychowawcą uczniowie poznawali zastosowanie surowców wtórnych i zasady recyklingu. Uczniowie klasy I BS razem z wychowawczynią przygotowali gazetkę tematyczną.

Głównym celem akcji było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Działanie to miało również na celu pokazanie  uczniom,  że  rozwiązaniem  problemu  zaśmieconego  środowiska nie  jest  tylko  coroczna    zbiórka  śmieci,  lecz  głównie  zmiana  nawyków  w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami. 

Myślę, więc nie śmiecę”,czyli „Sprzątanie Świata 2021”

Organizacja:           

Ewa Romanowicz               

Marta Kałabuk