MONTAŻ SŁOWNO-MUZYCZNY Z OKAZJI WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Jak co roku wychowankowie zakładu przygotowali montaż słowno-muzyczny z okazji Dnia Wszystkich Świętych.

            Tegoroczna inscenizacja przebiegała pod hasłem „Jak obchodzone jest Święto Zmarłych w innych krajach?” Wychowankowie dowiedzieli  się, że święto to obchodzi się w zasadzie na całym świecie i, że obchodzenie tego dnia zależy nie tylko od religii, ale też od tradycji i kultury obowiązującej w danym kraju.     

           Zebraliśmy się również, aby w pośpiechu codzienności zastanowić się przez chwilę nad istotą życia i śmierci, nad sensem istnienia i nad przemijaniem. Żyjemy bowiem w świecie, w którym często dochodzi do aktów przemocy i agresji. Bliscy oddalają się od siebie, mówi się o kryzysie wartości, braku ideałów. Takie spotkanie daje nam sposobność wyłączyć się na pewien czas z ciągłego biegu i wprowadzić w nastrój przemyśleń, zadumy i refleksji.