Maraton Pisania Listów. Amnesty International. Napisz list. zmień życie

W dniach 29 XI – 12 XII 2021 w szkole w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Głogowie uczniowie i nauczyciele po raz dziesiąty włączyli się do Maratonu i napisali 47 listów w obronie tych, którzy są niesłusznie więzieni, nękani i których prawa człowieka są łamane.
Szkolny maraton pisania listów poprzedzony był w każdej klasie lekcją na temat przestrzegania praw człowieka, wychowankowie obejrzeli filmy z historiami 10 niesłusznie szykanowanych osób – bohaterów tegorocznej akcji, powstała także gazetka szkolna. Nasza placówka pojawiła się również na mapie wydarzeń organizacji „Amnesty International”.
Maraton uczy wrażliwości, a także brania spraw w swoje ręce, ale nie tylko. To okazja do rozmowy na temat praw człowieka, a także problemów i wyzwań, z którymi ludzkość mierzy się globalnie: migracji, niszczenia środowiska, nierówności i innych. Dzięki zaangażowaniu milionów ludzi więźniowie sumienia są zwalniani, niesłusznie skazani doczekują się sprawiedliwości, złe prawo jest zmieniane.

M.K. , E.R. , M.CH.