„GÓRA  GROSZA  2022/2023”

W dniu 18 listopada 2022r. w budynku internatu ZPiSdN została przeprowadzona zbiórka pieniężna „Góra Grosza”. Była to XXIII edycja ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom”

Cele akcji:

  • Uwrażliwienie wychowanków na potrzeby dzieci z domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych
  • Wdrażanie do działań i postaw niesienia pomocy w różnych formach także wsparcia finansowego

Wyniki akcji:

  •  łącznie zebrano 195,02 złotych   (3072monety i 2 banknoty)
  •  w przeliczeniu na jednego wychowanka przypada   5,41   zł